Door de jaren heen heeft de burgemeester er steeds meer openbare ordebevoegdheden bijgekregen. Ook is het openbare-orderecht sterk verbreed. Naast de burgemeestersbevoegdheden uit de Gemeentewet zijn er veel specifieke wetten waarin de openbare orde en veiligheid worden gereguleerd. Wij beschikken over ruime kennis en ervaring op het terrein van onder andere de Opiumwet, Wet Bibob, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Drank- en Horecawet, gebiedsverboden, het tijdelijk huisverbod, cameratoezicht in de openbare ruimte, veiligheidsregio’s, publieke gezondheidszorg en (illegale) kansspelen. Het openbare-orderecht heeft raakvlakken met het strafrecht en aansprakelijkheidsrecht. Ook op deze rechtsgebieden zijn wij actief, zodat een geïntegreerde aanpak gegarandeerd is.

Specialisten Openbare orde en veiligheid

Bekijk ons team