Blog

Partijen hadden expliciet afgesproken dat de letterlijke tekst van hun contract voor zou gaan op de bedoeling van partijen. Op enig moment ontstond echter een geschil over het begrip ‘pensioengerechtigde leeftijd’. Een van de twee partijen betoogde dat er sprake was van een verschrijving in het contract. In het contract stond weliswaar 24 mei 2021, maar bedoeld zou worden 24 mei 2024. De rechtbank volgt het verhaal van die partij, het hof volgt dat verhaal niet.

Uiteindelijk buigt de Hoge Raad zich over deze kwestie en bevestigt dat de Haviltex-norm contractueel was uitgesloten. Omdat de Hoge Raad het oordeel van het hof verder in stand liet, bevestigt de Hoge Raad daarmee impliciet dat partijen het recht hebben om zelf hun uitlegmaatstaf te bepalen.  

Dat is veelbelovend voor de toekomst. Als ondernemer kunt u het volgende doen:

  1. Wees expliciet: Als u wil dat het contract naar de letter van de tekst wordt uitgelegd, neem dat expliciet op.
  2. Zorg voor consistentie en duidelijkheid: De formulering van het contract  moet consistent en duidelijk zijn. Vermijd dubbelzinnigheden om onbedoelde interpretaties te voorkomen
  3. Overweeg juridisch advies: Bij het opstellen van belangrijke zakelijke overeenkomsten is het raadzaam juridisch advies in te winnen. Een ervaren jurist kan helpen bij de formulering van de bepalingen van het contract en het verhelderen van onduidelijkheden.

Door zorgvuldig te formuleren en juridisch advies in te winnen, kunnen ondernemers potentiële geschillen voorkomen en de juridische positie van hun onderneming versterken.

De volledige uitspraak vindt u hier.

Actualiteiten overzicht