Advocaten moeten zich na hun stage verplicht laten registreren in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Het register bevat 33 rechtsgebieden. Ze moeten zich op minimaal één en maximaal vier rechtsgebieden registreren. Per geregistreerd rechtsgebied dienen advocaten jaarlijks 10 opleidingspunten te halen.

Bekijk hier welke rechtsgebieden onze advocaten in het rechtsgebiedenregister hebben geregistreerd.