Aanbesteding & Staatssteun

Wij helpen zowel aanbestedende diensten als inschrijvers bij juridische twistpunten.

Arbeidsrecht

Iedereen heeft ermee te maken en wij hebben de expertise om u direct van dienst te zijn met specialistisch advies.

Bestuurs- en strafrechtelijke handhaving

Steeds vaker worden ondernemingen geconfronteerd met toezichthouders en handhavers. Zowel in een bestuursrechtelijk- als in een strafrechtelijk traject kunnen wij u als ondernemer bijstaan.

Bestuursrecht

Hebt u als overheid gespecialiseerde ondersteuning nodig of wordt uw bedrijf geraakt door overheidsbesluiten? Wij hebben de vereiste kennis en expertise in huis!

Erfrecht

Het erfrecht kent veel bijzondere regels en ook de fiscale wet- en regelgeving dient niet uit het oog te worden verloren.

Familierecht

Wij zijn er voor u bij issues binnen uw familie of indien u te maken heeft met een overlijdensgeval.

Omgevingsrecht

Met de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de integrale benadering van het omgevingsrecht versterkt. Wij werken op dit gebied zowel voor overheden als voor bedrijven.

Onderwijs

Hebt u als onderwijsinstelling te maken met juridische zaken of wordt u hier juist als docent of student mee geconfronteerd? Wij zijn uw onderwijspartner.

Vastgoed & Bouwrecht

Heeft u hulp nodig rondom uw vastgoedportefeuille of bent u projecten aan het ontwikkelen? U kunt op ons bouwen!