Familierecht

We staan er niet dagelijks bij stil, maar op onze familiebetrekkingen zijn een tal van wettelijke bepalingen van toepassing. Het Burgerlijk Wetboek bevat regels omtrent afstamming, namenrecht, het huwelijk/geregistreerd partnerschap, echtscheiding, huwelijksvermogensrecht, alimentatie, omgang en gezag. Vaak komt u pas met deze regelgeving in aanraking, als tussen u en (bijvoorbeeld) uw (ex-)partner een geschil is ontstaan. Zeker indien het over uw persoonlijke belangen of familie gaat, heeft u behoefte aan duidelijkheid. Het (personen- en) familierecht is voortdurend aan verandering onderhevig, zodat gedegen en actueel juridisch advies groot belang is. Onze advocaten bieden u inzicht in uw rechtspositie en helpen u verder. 

Onze advocaten zullen er altijd naar streven om in onderling overleg met uw wederpartij tot een oplossing te komen. Dit geniet de voorkeur, zeker wanneer sprake is van een geschil over relationele betrekkingen zoals tussen ouders en (minderjarige) kinderen betrokken zijn. Is een onderlinge regeling niet mogelijk, dan staan wij u bij in het voorleggen van het geschil aan de rechtbank. Wij zullen ons in dat geval inspannen om voor u een zo goed mogelijk resultaat te bereiken, waarbij de belangen van de betrokken kinderen hoog in het vaandel staan. 

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze advocaten of lees hieronder verder over de volgende onderwerpen: 

 

Specialisten Familierecht

Bekijk ons team

Gerelateerde actualiteiten

Alle actualiteiten gerelateerd aan Familierecht