Vastgoedrecht – wat is het?

Vastgoedrecht omvat meer dan alleen de koop en verkoop van onroerende zaken. In feite alles waarmee u te maken kunt krijgen op het gebied van onroerende zaken (en registergoederen). Denk hierbij aan huur en verhuur, appartementsrechten, rechten van erfpacht, erfdienstbaarheden, conflicten over de aankoop of verkoop van onroerende zaken, bouw of gebiedsontwikkeling. In het vastgoedrecht gelden veel regels, op veel verschillende rechtsgebieden. Vaak bevinden vraagstukken op dit gebied zich op het snijvlak van civiel recht en bestuursrecht. Wij hebben advocaten met expertise op beide vlakken. 

Een advocaat op dit gebied kan u helpen bij het opstellen en beoordelen van bijvoorbeeld koop, huur- en samenwerkingsovereenkomsten. Ook het adviseren over de vraag of een opstalrecht of recht van erfpacht een goede constructie is, of kwalitatieve rechten en verplichtingen moeten worden bedongen behoort tot onze expertise. 

Bij koop- en huurovereenkomsten wordt vaak gebruik gemaakt van standaardcontracten en is de gedachte vaak dat dit wel goed is. Niettemin is het goed aandacht te schenken aan met name de bijzondere bedingen. (Ver)koopt u bijvoorbeeld een oude woning of bedrijfspand? Dan is het goed op dat punt duidelijkheid te verschaffen over hetgeen een koper mag verwachten. Wellicht moeten verplichtingen worden overgenomen van de vorige eigenaar (bijvoorbeeld een kettingbeding). Ook in dat geval is het goed de inhoud van een dergelijk beding te laten controleren, zodat u weet welke verplichtingen u aangaat en wat daarvan de gevolgen zijn. 

Vereniging van Eigenaren

Veel gebouwen zijn gesplitst in appartementsrechten, waarbij u te maken hebt met een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het Huishoudelijk Reglement en Splitsingsreglement roepen veelvuldig vragen op bij appartementseigenaren: mag de VvE mij bijvoorbeeld verbieden een hond in huis te hebben, of mijn woning te verhuren? Op dit gebied kunnen wij u adviseren. 

Daarnaast wordt binnen vakantieparken vaak ook gewerkt met een VvE. Wij komen dit in Zeeland veel tegen. Dit is (over het algemeen) geen wettelijk verplichte VvE en daarvoor gelden dus andere rechten en verplichtingen. 
 

Specialisten Vastgoed & Bouwrecht

Bekijk ons team

Gerelateerde actualiteiten

Alle actualiteiten gerelateerd aan Vastgoed & Bouwrecht