Algemeen bestuursrecht

Zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven is er met grote regelmaat behoefte aan deskundig en praktisch advies op het gebied van het algemeen bestuursrecht. Het kan dan gaan om advisering over (voorgenomen) besluiten maar ook om optreden als gemachtigde in procedures bij bezwarencommissies, bij de rechtbank, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het rechtsgebied is divers en breed. Van Wet open overheid (Woo) tot Gemeentewet en van Provinciewet tot Waterschapswet. Onze cliënten komen zowel uit de overheid als uit het bedrijfsleven.

Overheid

Als overheidsinstantie beweegt u zich in een omgeving die voortdurend aan verandering onderhevig is. Het politieke en maatschappelijke krachtenveld waarin u zich begeeft, vraagt van u specialistische kennis en wendbaarheid. Daar beschikt u vaak zelf over, maar soms ook niet. Adriaanse van der Weel advocaten heeft vele tientallen jaren ervaring met de advisering en ondersteuning van overheden. We weten wat een politiek bestuurlijke omgeving van ons vraagt en zijn u graag van dienst , ook wanneer u onverhoopt de gang naar de rechter moet maken.

Bedrijven

Uw bedrijf kan worden geconfronteerd met besluiten van de (lokale) overheid. Het kan daarbij gaan om besluitvorming op uiteenlopende rechtsgebieden, die allemaal gemeen hebben dat (ook) de Algemene wet bestuursrecht erop van toepassing is. Denk aan ruimtelijke besluiten zoals het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning, handhavingsbesluiten wegens (milieu)overtredingen of besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Adriaanse van der Weel advocaten beschikt over gedegen kennis en jarenlange ervaring op dit gebied en staat uw bedrijf graag bij wanneer u het niet eens bent met een overheidsbesluit.
 

Specialisten Bestuursrecht

Bekijk ons team

Gerelateerde actualiteiten

Alle actualiteiten gerelateerd aan Bestuursrecht