Op 30 november 1904 werd mr. J. (Johannes) Adriaanse door de Arrondissementsrechtbank te Middelburg beëdigd als advocaat en procureur. Die dag begon hij een advocatenpraktijk, die later werd overgenomen door zijn zoon mr. F.W. Adriaanse en weer later door diens zoon mr. F.K. Adriaanse.

De vestigingsplaats Hulst, waar Johannes Adriaanse eerst deurwaarder was geweest, werd al na een jaar ingewisseld voor Middelburg, waar immers ook de rechtbank zitting hield. Behalve de drie Adriaanses werkten in de loop der jaren vele anderen mee aan de geleidelijke uitbouw van het kantoor, dat in 1977 fuseerde met een ander Middelburgs kantoor, dat van mrs. Van der Weel. De stichter daarvan, mr. A.J. van der Weel, was in 1921 beëdigd en werd op zijn beurt ook in de praktijk bijgestaan door zijn zoon, mr. J.J. van der Weel. In hetzelfde jaar vond voor het kantoor Adriaanse hervestiging in Zeeuws-Vlaanderen plaats door de opening van een nevenvestiging van het fusiekantoor Adriaanse & van der Weel in Terneuzen.

De Adriaanses en de Van der Weels hebben 90 jaar lang een stempel gedrukt op de Zeeuwse advocatuur en een belangrijke rol gespeeld in de Zeeuwse samenleving. Toen mr. F.K. Adriaanse als laatste van de naamdragers in 1995 het kantoor verliet, werd daar mede aandacht aan besteed door de uitgave van een jubileumboekje "De Adriaanses & de van der Weels, 90 jaar Zeeuwse advocatuur". Klik hier om het boekje te downloaden.

Zoals in 1988 al bij het vertrek van de laatste Van der Weel, mr. J.J. van der Weel (die was benoemd tot lid van de Raad van State in buitengewone dienst), was afgesproken, lag het voor de hand de naam van de stichters ook na 1995 te laten voortleven in de kantoornaam.