Aanbesteding

Vanuit onze jarenlange ervaring in de overheidspraktijk richten wij ons eerst en vooral op aanbestedingsrecht voor de overheid. Wij zijn thuis in het geldende (Europese) aanbestedingsrecht en de relevante nationale  wet- en regelgeving, waaronder uiteraard de nieuwe Aanbestedingswet. Onze ervaring is dat het bij (dreigende) conflicten met inschrijvers van groot belang is om objectief en deskundig advies te vragen. Er kan vaak veel meer worden gerepareerd dan u denkt. Beter op dat moment eventuele onvolkomenheden onder ogen zien, dan het laten aankomen op een kort geding.

Als het (toch) tot een procedure komt, staan wij u natuurlijk met gedrevenheid terzijde. Wij zijn gewend te opereren binnen de korte termijnen die dan gelden en houden van de dynamiek die dat met zich meebrengt. Onze missie is om samen met u te komen tot een zo optimaal mogelijke besteding van overheidsmiddelen.

Staatssteun

Het is overheden verboden bepaalde ondernemingen te bevoordelen en daardoor de concurrentie binnen de EU te vervalsen. Voor overheden is het alleen al van belang om te waken tegen het verlenen van staatssteun, omdat staatssteun er toe kan leiden dat hun accountant hun jaarstukken niet goedkeurt. Wij adviseren of in een bepaalde transactie wel of geen elementen van verboden staatssteun aanwezig zijn.

Ook voor bedrijven is het zaak te voorkomen dat aan hen staatssteun wordt verleend: een overheid kan zich op het standpunt gaan stellen dat het haar verboden is om een bepaalde transactie uit te voeren en dat deze vanwege de verlening van staatsteun nietig is. Dat kan een onaangename verrassing zijn. Voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen is in veel gevallen mogelijk door vooraf door een erkend taxateur een onroerend-goedtaxatie te laten verrichten.

Specialisten Aanbesteding & Staatssteun

Bekijk ons team

Gerelateerde actualiteiten

Alle actualiteiten gerelateerd aan Aanbesteding & Staatssteun