Het omgevingsrecht omvat al het recht dat van toepassing is op de fysieke leefomgeving zoals:

  • ruimtelijk ordeningsrecht;
  • milieurecht;
  • natuurbeschermingsrecht en;
  • waterrecht. 

Met de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de integrale benadering van het omgevingsrecht versterkt. De tijd dat een advocaat zich alleen met het milieurecht bezig hield en niets hoefde te weten van het ruimtelijk ordeningsrecht is echt voorbij. 

Op het gebied van het omgevingsrecht werken wij voor overheden en bedrijven. 

Wij adviseren lokale overheden bij het voorbereiden en opstellen van omgevingsrechtelijke besluiten, zoals omgevingsplannen en omgevingsvergunningen. Ook helpen wij overheden met het verdedigen van die besluiten in bestuursrechtelijke procedures. 

Bedrijven adviseren wij over de vraag of toestemming nodig is voor bepaalde activiteiten en, als toestemming nodig is, over het verkrijgen van die toestemming. Wordt de toestemming verleend en wordt daartegen een bestuursrechtelijke procedure gestart, dan kan het bedrijf als derde-belanghebbende meedoen aan de procedure en kunnen wij het bedrijf bijstaan in deze procedure. 

De omgeving waarin bedrijven actief zijn is voortdurend in beweging. Die ontwikkelingen kunnen ook consequenties hebben voor de bedrijfsvoering of voor toekomstige uitbreidingsplannen. Het is daarom van belang om die ontwikkelingen te volgen en, als daar aanleiding voor is, in actie te komen door bijvoorbeeld een zienswijze in te dienen tegen een ontwerpbesluit of te procederen tegen een besluit. Ook daarbij helpen wij bedrijven.

Ook staan wij overheden en bedrijven bij op het gebied van de handhaving van het omgevingsrecht. Zie daarvoor de pagina ‘bestuurs- en strafrechtelijke handhaving’.  
 

Specialisten Omgevingsrecht

Bekijk ons team

Gerelateerde actualiteiten

Alle actualiteiten gerelateerd aan Omgevingsrecht