Werkgever - Werknemer

Weinig relaties zijn zo gecompliceerd als die tussen werkgever en werknemer. Goede onderlinge afspraken ontstaan niet vanzelf. Reeds bij het aangaan van de samenwerking kan een advocaat dan ook al van toegevoegde waarde zijn, bijvoorbeeld voor het screenen of het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Maar ook tijdens of na afloop van de arbeidsovereenkomst kunnen de meest uiteenlopende problemen ontstaan, waarbij deskundig advies door een arbeidsrechtadvocaat van pas komt.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • opstellen en beoordelen van:
 • bijzondere bedingen, zoals het concurrentiebeding en relatiebeding;
 • wijziging van arbeidsvoorwaarden en functie;
 • geschillen over loon / salaris;
 • het (voorgenomen) ontslag van een statutair bestuurder van een bedrijf of instelling;
 • medezeggenschap;
 • ontslag;
 • aansprakelijkheid van de werknemer of werkgever;
 • reorganisatie;
 • geschillen en ontslag tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • sociale zekerheid;
 • ambtenarenrecht (Wnra);
 • actuele wetgeving, zoals wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Onze advocaten arbeidsrecht zijn specialisten in hun vak

Al sinds jaar en dag treden onze arbeidsrechtadvocaten op als huisadvocaat van (middel) grote werkgevers in Zeeland en de regio Rotterdam. Zij zijn daarom niet alleen experts in het oplossen van arbeidsrechtelijke geschillen, maar ook in het voorkomen van deze geschillen en discussies. Door tijdig advies te vragen kunt u niet alleen kosten besparen, maar ook tijd en moeite. Door de aard van arbeidsrechtgeschillen zijn onze arbeidsrechtadvocaten gewend uw vragen snel op te pakken. Laagdrempelig en snel contact staat bij ons hoog in het vaandel.

Verder onderscheiden onze arbeidsrechtadvocaten zich omdat zij nooit de menselijke maat uit het oog verliezen. Arbeidsrechtgeschillen kunnen emotioneel en vermoeiend zijn. Voor de werknemers, maar ook voor de werkgever en/of de HR-manager die verantwoordelijk is voor het dossier. Het onderhandelen over een regeling om het geschil gezamenlijk op te lossen verdient daarom vaak de voorkeur boven het voeren van een procedure. Dit geldt des te meer in situaties waarbij het geschil niet gaat over het einde van een arbeidsovereenkomst, maar waarbij partijen nog met elkaar verder moeten.

Bij geschillen waar dan toch geprocedeerd moet worden, blijft die menselijke maat nog steeds van toepassing. Ervaren, professioneel en overtuigend.

Hebt u juridisch advies nodig op het gebied van arbeidsrecht?

Neem dan contact op. Eén van onze advocaten in Middelburg, Rotterdam of Terneuzen maakt graag kennis met u om uw vraag te bespreken.

Specialisten Arbeidsrecht

Bekijk ons team

Gerelateerde actualiteiten

Alle actualiteiten gerelateerd aan Arbeidsrecht