Tip van de Week 6

Tip van de Week

28/6/2022

Let op de rechtsgeldigheid van een digitale handtekening

Let op de rechtsgeldigheid van een digitale handtekening Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale handtekeningen. Een overeenkomst kan digitaal worden gesloten, zelfs als uit de wet voortvloeit dat de overeenkomst schriftelijk moet worden overeengekomen. In dat laatste geval moet de...

Tip van de Week 5

Tip van de Week

22/6/2022

Bepaal zelf of u een salarisindicatie opneemt in een vacaturetekst

Bepaal zelf of u een salarisindicatie opneemt in een vacaturetekst Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. De EU-richtlijn verplicht werkgevers onder andere om werknemers kort na indiensttreding informatie te...

Tip van de Week 4

Tip van de Week

15/6/2022

Maximale betalingstermijn van grote ondernemingen aan het mkb naar 30 dagen

Maximale betalingstermijn van grote ondernemingen aan het mkb naar 30 dagen Uit onderzoek is gebleken dat het mkb steeds later wordt betaald door grootbedrijven. De liquiditeit van een kleine en middelgrote onderneming kan daardoor in gevaar worden gebracht. Om die reden wordt voor grootbedrijven...

Tip van de Week 2

Tip van de Week

1/6/2022

Ontruimen wegens huurachterstand? Meld het de gemeente eerst!

Ontruimen wegens huurachterstand? Meld het de gemeente eerst! Vorig jaar is het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. Het Besluit is gebaseerd op de Wet Schuldhulpverlening en regelt (onder meer) dat de verhuurder melding moet maken van een betalingsachterstand van een...

NBO

Nieuwsbrief voor overheden

25/5/2022

De bestuurlijke boete onder de Omgevingswet

De bestuurlijke boete onder de Omgevingswet De bestuurlijke boete heeft een prominente plek gekregen in de Omgevingswet. De belangrijkste wijziging is de introductie van de boetebevoegdheid voor de zogenaamde Seveso-inrichtingen oftewel de bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen...

TipVanDeWeek01

Tip van de Week

25/5/2022

Verhuurder, let op de wettelijke verduurzamingsplicht per 2023

Verhuurder, let op de wettelijke verduurzamingsplicht per 2023 Vanaf 1 januari 2023 dienen kantoorpanden te zijn verduurzaamd tot energielabel C of hoger. Deze labelplicht geldt – in de regel - voor kantoorpanden van 100m2 of meer en die een kantoorfunctie hebben voor meer dan 50% van het...

Tipvandeweek10

Tip van de Week

18/5/2022

Bereid reorganisaties zorgvuldig voor om onnodige kosten te voorkomen

Bereid reorganisaties zorgvuldig voor om onnodige kosten te voorkomen Wanneer u uw organisatie anders wenst in te delen, bijvoorbeeld vanwege organisatorische en/of technologische ontwikkelingen, dient u dit zorgvuldig voor te bereiden. Dit doet u bijvoorbeeld via een reorganisatieplan, waarin alle...

zfvhj

Nieuwsbericht

16/5/2022

Het Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar 2022

Na een twee jaar durende afwezigheid wordt op 19 mei a.s. weer de award “Het Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar” uitgereikt! Adriaanse van der Weel is als betrouwbare en betrokken sparringpartner voor ondernemingen, waaronder ook veel familiebedrijven, trotse partner van Het Zeeuws Familiebedrijf...

Tip van de Week 9

Tip van de Week

11/5/2022

Winkeliers, let op nieuwe regelgeving bij afprijzen artikelen

Winkeliers, let op nieuwe regelgeving bij afprijzen artikelen Winkeliers krijgen vanaf 28 mei 2022 met strengere regelgeving te maken omtrent prijsaanbiedingen. Met de invoering van de Europese Richtlijn in de Prijzenwet beoogt de wetgever het daadwerkelijke prijsvoordeel van kortingsacties...

Tip van de Week 8

Tip van de Week

4/5/2022

Laat een personeelsdossier zorgvuldig tot stand komen

Laat een personeelsdossier zorgvuldig tot stand komen Als werkgever bent u bevoegd een personeelsdossier aan te leggen en bij te houden. Hierbij dient u rekening te houden met het goed werkgeverschap. Zo bent u bijvoorbeeld verplicht een aantekening in het dossier vooraf te laten gaan door een...

tip van de week 12

Blog

2/5/2022

Genderneutrale registratie in de registers van de burgerlijke stand

Genderneutrale registratie in de registers van de burgerlijke stand Er komt – op verschillende vlakken – steeds meer aandacht voor genderneutraliteit. Wat is genderneutraliteit nu precies? De Dikke van Dale omschrijft genderneutraliteit als volgt: “geen onderscheid makend tussen de seksen en de...

Ontslag

Blog

29/4/2022

Wat betekent 'IK KAP ERMEE' arbeidsrechtelijk?

Johan Derksen zegt te vertrekken bij het SBS6-programma Vandaag Inside na zijn uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij stelt: “ik kap ermee”. Wat betekent dit arbeidsrechtelijk?

Pestgedrag

Blog

28/4/2022

Pestkoppen op de werkvloer

Vandaag, 28 april 2022, is het de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Deze dag is gericht op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Anno 2022 wordt echter ook steeds meer aandacht geschonken aan een ander soort veiligheid en gezondheid op de werkvloer: de...

Tip van de Week 6

Tip van de Week

20/4/2022

Neem maatregelen ter voorkoming van een datalek en/of een boete

Neem maatregelen ter voorkoming van een datalek en/of een boete De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is bevoegd boetes op te leggen aan ondernemingen die te maken hebben met een ‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’. Dit wordt ook wel een datalek genoemd. Een datalek moet binnen 72 uur na...