Blog

Toetreden tot een bestaande vof en aansprakelijkheid 

Je staat op het punt te willen samenwerken met anderen in een bestaande vof, maar hoe zit dat met de aansprakelijkheid? In deze blog worden de basisbeginselen van de aansprakelijkheid in een vof uitgelegd.

Hoofdelijk aansprakelijk
In een vof kunnen schulden ontstaan. Hier is iedere vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor. Hoofdelijk betekent dat een schuldeiser van de vof niet alleen bij de vof zijn vordering kan opeisen, maar ook bij de vennoten afzonderlijk in privé. De reden dat je bij een vof in privé aansprakelijk kan worden gesteld is omdat – in tegenstelling tot bijvoorbeeld een bv - een vof geen rechtspersoon is. Let op dat voor schuldeisers alle rechtsmaatregelen mogen worden gebruikt om deze vordering te innen, bijvoorbeeld door het laten leggen van beslag op je privé rekening. 

Oude schulden
De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt niet alleen voor de schulden die zijn ontstaan nadat je bent toegetreden, maar geldt ook op de schulden van vóór jouw tijd. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben als de vof flinke schulden heeft waar je niet bekend mee bent. Mocht het zo zijn dat je wordt aangesproken door een schuldeiser en dat je deze schuld uit eigen zak voldoet, dan heb je de mogelijkheid om dat bedrag te verhalen op de vennoten die wel in de vof zaten op het moment dat de schuld ontstond. 

Wees daarom bekend met alle schulden van de vof. Dit kan door de vennoten te vragen naar de schulden van de vof, de jaarrekeningen op te vragen bij de vennoten of de accountant te verzoeken om informatie.

Aansprakelijkheid bij uittreding
Ook nadat je bent uitgetreden uit de vof, ben je nog steeds aansprakelijk voor de schulden die zijn ontstaan toen jij vennoot was. Het kan dus zijn dat een huidige vennoot je hiervoor benadert terwijl je al bent uitgetreden. 

Afwijkende afspraken
Aangezien het vorenstaande zeer nadelig kan zijn, is het mogelijk om interne afspraken te maken over wie meer of minder aansprakelijkheid draagt. Deze afwijkende afspraken kunnen in een vennootschapsakte zijn opgenomen. Onderzoek daarom of er een vennootschapsakte is opgemaakt en wat daarin staat. Let wel op dat afspraken over de verdeling van aansprakelijkheid enkel intern gelden en niet voor een schuldeiser. Afspraken omtrent verdeling van aansprakelijkheid kunnen alleen bijdragen bij de interne verrekening indien een schuldeiser bij jou verhaal haalt. 
 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team