Nieuwsbrief voor overheden

Sinds 1 november 2020 heeft de gemeente Rotterdam een nieuw systeem van brievenbusstickers om de verspreiding van ongewenst drukwerk te voorkomen. Het is verboden om ongeadresseerd reclamedrukwerk te bezorgen op adressen waar niet uitdrukkelijk is aangegeven met een Ja/Ja-sticker dat iemand ongeadresseerd reclamedrukwerk wil ontvangen. Waar vroeger met een Nee/Nee-sticker of een Nee/Ja-sticker op de brievenbus kon worden aangegeven dat zij geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wilde ontvangen, geldt nu dat alleen bezorgd mag worden als de bewoner dit heeft aangegeven met een Ja/Ja-sticker. Het doel van dit systeem is om papierverspilling tegen te gaan en afval te verminderen. 

In beroep tegen de opgelegde dwangsom betoogt Uber Eats dat de flyer geen ‘ongeadresseerd reclamedrukwerk’ is, omdat op de flyer een adres is opgenomen. 
In artikel 22a, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 zijn drie voorwaarden opgenomen. De naam, het adres (of postbus) en de woonplaats van de ontvanger moet duidelijk op het drukwerk staan. De gemeente is van mening dat deze voorwaarden cumulatief zijn. Uber Eats stelt dat deze voorwaarden alternatief zijn en dat slechts één van de voorwaarden voldoet. 

De Afdeling is van oordeel dat de voorwaarden cumulatief zijn. Van geadresseerd reclamedrukwerk is alleen sprake als aan alle drie de voorwaarden is voldaan. De flyer van Uber Eats is wel geadresseerd aan het adres van het perceel, maar is niet geadresseerd aan een specifieke bewoner van het perceel. 

Volgens de Afdeling is de tekst in artikel 22a, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening voldoende duidelijk. Er is dan ook geen strijd met het lex certa-beginsel, zoals Uber Eats stelt. 

Het college heeft dus terecht geoordeeld dat er sprake is van een overtreding. 

ABRvS 26 oktober 2022, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RVS:2022:3077 

Door Anneloes Kester

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team