Tip van de Week

Bepaal of u desgewenst bepaalde schade op uw werknemer kunt verhalen

De verhouding tussen u, als werkgever, en uw werknemers is bijzonder. Er is namelijk sprake van een gezagsverhouding. Daarom heeft de wetgever bepaald dat een werknemer moet worden beschermd in verschillende situaties. Zo ook in de situatie dat u schade lijdt door het handelen of nalaten van uw werknemer. U kunt uw schade alleen op de werknemer verhalen als deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Bijvoorbeeld: schade geleden door het opzettelijk niet declareren van gewerkte uren bij klanten of verkeersboetes kan onder omstandigheden worden verhaald bij de werknemer. Er zijn dus mogelijkheden en bepaal per geval of u desgewenst de schade wilt verhalen.

Actualiteiten overzicht