Tip van de Week

Bereid reorganisaties zorgvuldig voor om onnodige kosten te voorkomen

Wanneer u uw organisatie anders wenst in te delen, bijvoorbeeld vanwege organisatorische en/of technologische ontwikkelingen, dient u dit zorgvuldig voor te bereiden. Dit doet u bijvoorbeeld via een reorganisatieplan, waarin alle relevante grondslagen en overwegingen zijn opgenomen. Dit geldt des te meer wanneer de reorganisatie personele gevolgen heeft. Denk aan functiewijzigingen, standplaatswijzigingen en/of ontslag. Weigert een werknemer mee te werken aan het doorvoeren van deze wijzigingen of het ontslag? Dan pakt u als werkgever de arbeidsrechtelijke gereedschapskist erbij. De slagingskansen van het inroepen van een eenzijdig wijzigingsbeding, het uitvoeren van de ‘Stoof/Mammoet’-toets of een ontslagprocedure bij UWV zijn hoger met een zorgvuldige voorbereiding van de gewenste reorganisatie.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team