Tip van de Week

De huurovereenkomst voor (on)bepaalde tijd van woonruimte: leg de afspraken goed vast

Hoewel het de bedoeling is een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan, volgt uit de praktijk dat hierover vaak onduidelijkheid heerst. Bijvoorbeeld door het opnemen van een tussentijds opzegverbod en bepalingen omtrent opzegging, kan de huurovereenkomst worden beschouwd als een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Indien onduidelijk is of partijen hebben bedoeld een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan, dan komt dit voor risico van de verhuurder. Het gevolg is dat de huurder huurbescherming geniet en u als verhuurder de huur niet zomaar met succes kan opzeggen. Verhuurt u woonruimte en wilt u er zeker van zijn dat de huurder na bepaalde tijd vertrekt? Leg uw afspraken dan goed vast.

Actualiteiten overzicht