Tip van de Week

Treedt een werknemer uit dienst en is hij gebonden aan een concurrentiebeding? Bepaal dan direct of u het concurrentiebeding wilt handhaven. Is dit het geval? Wijs de werknemer er dan tijdens de opzegtermijn schriftelijk op dat hij aan zijn concurrentiebeding zal worden gehouden. Geeft de werknemer aan waar hij gaat werken? Controleer dan of sprake is van een concurrent. Spreek de werknemer er vervolgens op aan en zo nodig ook die concurrent. Als u de situatie te lang gedoogt, bestaat namelijk de kans dat u geen beroep meer kunt doen op het beding.

Actualiteiten overzicht