Tip van de Week

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een goede werkplek voor uw werknemers. Onderdeel van een goede werkplek is de temperatuur. Deze mag niet zo hoog zijn dat dit leidt tot schade aan de gezondheid van een werknemer. Op warme dagen dient u daarom passende maatregelen te treffen. Deze zorgplicht strekt niet zo ver dat ook voor thuiswerkplekken een maximale temperatuur wordt geadviseerd. Wel geldt voor de thuiswerkplek altijd de algemene verplichting om schade aan de gezondheid van de werknemer te voorkomen. Tref daarom laagdrempelige maatregelen ter bescherming van uw thuiswerkende werknemers. Denk daarbij aan het tijdelijk implementeren van een tropenrooster of het toekennen van extra pauzes.

Actualiteiten overzicht