Tip van de Week

Houd het ziektetraject van uw werknemer goed in de gaten en grijp tijdig in bij onvoldoende medewerking

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het re-integratieproces van uw zieke werknemer. Maar ook uw werknemer dient medewerking aan dit proces te verlenen. Zo is uw werknemer verplicht om gevolg te geven aan een redelijk voorschrift. Wat als redelijk voorschrift kwalificeert is per geval verschillend. Dit kan bijvoorbeeld het ondertekenen van een Plan van Aanpak zijn. Ook het geven van een machtiging aan de bedrijfsarts voor inzage van het medisch dossier kan een redelijk voorschrift zijn. Houd goed overzicht op het ziektetraject, zodat u tijdig maatregelen kan treffen als geen gevolg aan voorschriften wordt gegeven.

Actualiteiten overzicht