Tip van de Week

Voor huurovereenkomsten wordt veel gebruik gemaakt van de ROZ-modellen. In de algemene bepalingen bij deze modellen is standaard een boetebeding opgenomen. Bijvoorbeeld bij te late betaling van de huur is een boete verschuldigd van een bepaald percentage van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 300,- per maand. Bij een huurachterstand van drie maanden is al een boete verbeurd van € 900,-. Veel verhuurders vergeten dat zij dit drukmiddel hebben en mede dankzij deze boete gemaakte kosten voor het innen van de huurachterstand kunnen terugkrijgen. Hebt u een huurder die niet nakomt? Check dan of in de huurovereenkomst hiervoor boetes zijn overeengekomen en maak daar gebruik van.

Actualiteiten overzicht