Tip van de Week

Let bij een proeftijd op de daadwerkelijke start van de overeengekomen werkzaamheden

Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst door beide partijen met onmiddellijke ingang – dus zonder opzegtermijn – worden opgezegd. Als een werknemer eerder dan de overeengekomen datum begint met de (overeengekomen) werkzaamheden, zal de proeftijd ook eerder ingaan. Daarbij geldt wel dat de proeftijd pas begint te lopen zodra de werknemer de bedongen arbeid daadwerkelijk verricht. Het enkel aanwezig zijn op de werkvloer is dus onvoldoende om de proeftijd in te laten gaan. Pas dus op om de werknemer al vóór de eerste overeengekomen werkdag werkzaamheden te laten verrichten. Zo voorkomt u een mogelijke onregelmatige opzegging met alle (financiële) gevolgen van dien.

Actualiteiten overzicht