Tip van de Week

Op 1 juli aanstaande treedt – waarschijnlijk – de Wet goed verhuurderschap in werking. Eén van de meest relevante wijzigingen ziet op de waarborgsom. Deze wordt gemaximeerd op tweemaal de kale huurprijs. Daarnaast worden de mogelijkheden tot verrekening van de waarborgsom aangepast, gelden specifieke termijn voor het terugbetalen van de waarborgsom en dient de verhuurder de huurder schriftelijk te informeren indien verrekening plaatsvindt. Ook dienen huurovereenkomsten in het vervolg altijd schriftelijk te worden overeengekomen. Let op tijdige inachtneming van deze regels. Zodra de wet in werking is getreden, gelden ze namelijk voor nieuwe huurovereenkomsten. Voor eerder (niet met arbeidsmigranten) afgesloten huurovereenkomsten geldt een overgangstermijn van een jaar.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team