Tip van de Week

Als uw werknemer aan het einde van zijn dienstverband vakantiedagen over heeft, krijgt hij deze uitbetaald. Soms is echter sprake van het omgekeerde geval: de werknemer heeft een negatief verlofsaldo. De rechtspraak is verdeeld over de vraag of u een negatief verlofsaldo mag verrekenen met het nog verschuldigde loon of de eindafrekening. Als u geen schriftelijke afspraken hebt gemaakt, loopt u als werkgever een risico. Spreek dus vooraf met uw werknemer af dat een eventueel negatief verlofsaldo met de eindafrekening wordt verrekend. Hiermee voorkomt u dat een negatief verlofsaldo voor uw eigen rekening komt.

Actualiteiten overzicht