Tip van de Week

Maak werk van een goede opbouw van een personeelsdossier

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ in 2015 is het steeds belangrijker geworden dat zorg wordt gedragen voor het opbouwen van een personeelsdossier. Mocht een geschil ontstaan met een werknemer, is het belangrijk uw standpunt met schriftelijke stukken te kunnen onderbouwen. Dit geldt voor uiteenlopende onderwerpen: disfunctioneren, afspraken over arbeidsvoorwaarden, verwijtbaar handelen, etc. Het voeren van regelmatige (functionerings)gesprekken, die vervolgens schriftelijk worden samengevat en bevestigd, is daarom aan te raden. Dit kan bovendien helpen met het voorkomen van een ontbindingsprocedure. Zorg dus voor een zorgvuldige opbouw van een personeelsdossier ter voorkoming van (het escaleren van) geschillen en ter versterking van uw positie.

Actualiteiten overzicht