Tip van de Week

Maximale betalingstermijn van grote ondernemingen aan het mkb naar 30 dagen

Uit onderzoek is gebleken dat het mkb steeds later wordt betaald door grootbedrijven. De liquiditeit van een kleine en middelgrote onderneming kan daardoor in gevaar worden gebracht. Om die reden wordt voor grootbedrijven per 1 juli 2022 de maximale betaaltermijn aan het mkb verkort van 60 naar 30 dagen. Een onderneming wordt gekwalificeerd als grootbedrijf als het tenminste twee van de drie volgende eigenschappen bezit: (i) een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen; (ii) een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen; (iii) 250 werknemers of meer. Voor deze groep ondernemingen doet het mkb er goed aan haar voorwaarden en contracten aan te passen en de termijnen in de gaten te houden.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team