Tip van de Week

Neem een anti-ronselbeding op in de arbeidsovereenkomst

Een oud-werknemer kan na uitdiensttreding uw werknemers ‘ronselen’ om bij zijn nieuwe werkgever of in zijn eigen bedrijf te komen werken. Dit kan leiden tot een ongewenste uitstroom van personeel. Om dit te voorkomen, kunt u een anti-ronselbeding en een bijbehorend boetebeding opnemen in uw arbeidsovereenkomsten. In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een schriftelijk overeengekomen anti-ronselbeding zonder nadere voorwaarden geldig. Bij een tijdelijk contract ligt dit anders. De geldigheid van het beding is dan afhankelijk van de formulering en reikwijdte van het beding. Bepaal dus zorgvuldig welke tekst u in het anti-ronselbeding opneemt en neem het beding op in uw arbeidsovereenkomsten.

Actualiteiten overzicht