Tip van de Week

Neem maatregelen ter voorkoming van een datalek en/of een boete

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is bevoegd boetes op te leggen aan ondernemingen die te maken hebben met een ‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’. Dit wordt ook wel een datalek genoemd. Een datalek moet binnen 72 uur na ontdekking worden gemeld bij de AP, behalve als het datalek waarschijnlijk geen risico oplevert. Om een boete wegens een datalek zo veel mogelijk te voorkomen moet u als ondernemer kunnen laten zien dat u alle redelijke maatregelen heeft genomen een mogelijk datalek te voorkomen. Zorg dus dat binnen uw onderneming passende maatregelen worden genomen ter voorkoming van datalekken, zodat u bij een onverhoopt datalek alsnog een boete voorkomt.

Actualiteiten overzicht