Tip van de Week

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Met de WBTR wordt ook voor verenigingen en stichtingen onderwerpen zoals tegenstrijdig belang en belet en ontstentenis van het bestuur geregeld. De WBTR heeft tot gevolg dat de huidige statuten vermoedelijk niet aansluiten op deze nieuwe wet. Het doorvoeren van eventuele wijzigingen dient in beginsel bij de eerstvolgende statutenwijziging te gebeuren. Waarom (zo lang) wachten? De WBTR biedt de mogelijkheid om op bepaalde punten (bijvoorbeeld bij tegenstrijdig belang of belet en ontstentenis) af te wijken van de wettelijke regeling. Wacht dus niet met het aanpassen van de statuten.

Actualiteiten overzicht