Tip van de Week

Bij een beoogde bedrijfsovername kunnen partijen in de onderhandelingsfase een intentieverklaring overeenkomen. In een intentieverklaring worden de intenties van partijen vastgelegd. Ook kunnen zaken als geheimhouding en kostenverdeling worden opgenomen. Uit de praktijk blijkt dat de intenties van partijen in een intentieverklaring niet altijd goed worden verwoord. Intenties worden dan harde afspraken en kunnen net als in een ‘gewone’ overeenkomst leiden tot gebondenheid aan bepaalde verplichtingen. Dit betekent dat een wederpartij nakoming van die verplichtingen kan afdwingen. Om gebondenheid aan een intentie te voorkomen, is het raadzaam de bepalingen zo duidelijk mogelijk te formuleren. Leg de bedoeling van partijen en de verwachtingen ten aanzien van de intenties goed vast.

Actualiteiten overzicht