Tip van de Week

Pas uw rookbeleid op de werkvloer aan op aankomende regelgeving

Uw werknemers hebben recht op een rookvrije omgeving tijdens het werk. Daarom geldt een rookverbod op de werkplek. Per 1 juli 2021 waren rookruimtes niet langer toegestaan in de (semi-)publieke sector en in openbare gebouwen. Vanaf 1 januari 2022 geldt dit ook voor het bedrijfsleven. Als werkgever bent u verplicht het rookverbod te handhaven. Doet u onvoldoende om te zorgen voor een rookvrije omgeving? Dan kan uw onderneming een boete worden opgelegd. Zorg daarom voor een duidelijk rookbeleid waaruit ook de sancties volgen die u kan opleggen als een werknemer het beleid overtreedt.

 

Actualiteiten overzicht