Tip van de Week

Gaat u binnen uw bedrijf reorganiseren en komen functies te vervallen? Dan bent u verplicht zich in te spannen om die werknemers in een passende functie te herplaatsen. Een functie is passend als deze aansluit op de opleiding, ervaring en capaciteiten van een werknemer. Weigert een werknemer de aangeboden passende functie? Dan is het mogelijk de werknemer aan te dragen voor ontslag via UWV. Na het weigeren van de passende functie is het goed mogelijk dat de werknemer geen recht heeft op de transitievergoeding. Een weigering kan namelijk soms worden gekwalificeerd als ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer. Ga dus niet zonder meer over tot het betalen van de transitievergoeding.

Actualiteiten overzicht