Tip van de Week

Als u gaat reorganiseren en daarbij overgaat tot bedrijfseconomisch ontslag van werknemers, bent u gebonden aan het zogenaamde afspiegelingsbeginsel. Dit houdt in dat u de leeftijdsopbouw van uw personeelsbestand na reorganisatie zo veel mogelijk gelijk moet houden. U dient werknemers werkzaam in uitwisselbare (lees: dezelfde/nagenoeg dezelfde) functies over vijf leeftijdscategorieën te verdelen. De ontslagen moeten zoveel mogelijk verdeeld worden over deze leeftijdscategorieën. Binnen iedere leeftijdsgroep komt de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking. Als u dit goed uitwerkt, wordt het eenvoudig om de ontslagvolgorde van uw werknemers bij bedrijfseconomische ontslagen te bepalen. 

Actualiteiten overzicht