Tip van de Week

Stel een ondernemerstestament op voor de continuïteit van uw onderneming

Met een ondernemerstestament bepaalt u wat er na uw overlijden met uw onderneming moet gebeuren. Zo waarborgt u de continuïteit van uw onderneming en voorkomt u onenigheid over de voortzetting en verdeling van de onderneming tussen erfgenamen. Zaken die in het ondernemerstestament kunnen worden geregeld zijn onder andere: passende opvolging, verdeling van de aandelen, fiscale aspecten omtrent het ondernemingsvermogen en de benoeming van een executeur. Ook privéaangelegenheden kunnen in het testament worden opgenomen. Hebt u al een ondernemerstestament opgesteld? Zorg dan dat u deze van tijd tot tijd tegen het licht houdt met het oog op veranderde wet- en regelgeving.

Actualiteiten overzicht