Tip van de Week

Steeds vaker vinden controles plaats van verhuurde bedrijfsruimtes (met name opslagboxen), waarna regelmatig drugs wordt aangetroffen. Verhuurders weten lang niet altijd welke activiteiten een huurder in het gehuurde ontplooit. Het aantreffen van (bijvoorbeeld) drugs kan echter wel vergaande consequenties hebben. Niet alleen schade aan het pand zelf, maar het pand kan ook tijdelijk worden gesloten op last van de burgemeester. Dergelijke problemen kunnen zoveel mogelijk worden voorkomen door voorzorgsmaatregelen te nemen. Een tip is om in de huurovereenkomst een specifieke bepaling op te nemen op grond waarvan de verhuurder het gehuurde periodiek (bijvoorbeeld eens in het kwartaal) mag controleren. Leef die bepaling vervolgens ook na en controleer regelmatig.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team