Tip van de Week

Verhuurder, let op de wettelijke verduurzamingsplicht per 2023

Vanaf 1 januari 2023 dienen kantoorpanden te zijn verduurzaamd tot energielabel C of hoger. Deze labelplicht geldt – in de regel - voor kantoorpanden van 100m2 of meer en die een kantoorfunctie hebben voor meer dan 50% van het gebruiksoppervlak. Dit komt voort uit het Bouwbesluit 2012. Bij energielabel D of lager, riskeren eigenaren een boete of sluiting. Voor verhuurders van kantoorpanden, kan met name sluiting vervelend zijn. In het geval van een sluiting, kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade van de huurder. Verduurzaming kan al geschieden door het aanbrengen van (extra) isolatie of gebruik maken van ledverlichting. Zorg dat u tijdig maatregelen neemt om een boete, sluiting of aansprakelijkstelling te voorkomen. 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team