Tip van de Week

Voorkom ongewenst gedrag op de werkvloer door handhaving van duidelijk beleid

Ongewenst en ongepast gedrag op de werkvloer kan helaas overal voorkomen. Gelukkig wordt in de maatschappij steeds meer aandacht geschonken aan het voorkomen en (tijdig) signaleren van ongewenst gedrag. Via een gedragscode kunt u als werkgever aan uw werknemers duidelijk maken wat u verstaat onder ongewenst gedrag, waar een werknemer terecht kan om dit gedrag te melden en wat mogelijke consequenties zijn voor werknemers die ongewenst gedrag vertonen. Door handhaving van dit beleid creëert u een veilige werkomgeving voor uw werknemers en is het mogelijk actie te ondernemen bij overtredingen van de gedragscode.

Actualiteiten overzicht