Tip van de Week

Vraag pas om een kopie van het identiteitsbewijs van een werknemer bij indiensttreding

Als werkgever bent u wettelijk verplicht een integrale kopie van het identiteitsbewijs van uw werknemers te bewaren. Deze mag u conform de AVG niet te vroeg opvragen. Zodra een sollicitant zich bij u meldt, wilt u de identiteit mogelijk controleren. Gedurende de sollicitatieprocedure mag u het identiteitsbewijs inzien, maar mag u niet om een kopie vragen. Deze kopie mag u pas opvragen en bewaren zodra de werknemer daadwerkelijk bij u in dienst treedt. Het gaat om persoonsgegevens van gevoelige aard die in beginsel niet verwerkt mogen worden. Ga hier zorgvuldig mee om en verstrek deze niet zomaar aan een derde.

Actualiteiten overzicht