Tip van de Week

Als werkgever voert u regelmatig gesprekken met uw werknemers, bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden of verbeterpunten. Steeds vaker worden zulke gesprekken stiekem opgenomen door werknemers. Dit is civielrechtelijk en strafrechtelijk niet verboden, zolang de opnames voor eigen gebruik dienen. Niettemin worden deze opnames wel eens gebruikt in procedures bij de rechter. Rechters staan dit vaak ook toe als bewijs. Wees u hiervan bewust als werkgever en houd hier rekening mee bij het doen van uitlatingen. Daarnaast kunt u ervoor kiezen aan de werknemer te vragen of hij het gesprek opneemt. Als een werknemer daarover zou liegen, dan werkt dat in een procedure niet in zijn voordeel.

Actualiteiten overzicht