Tip van de Week

Weiger een vakantieaanvraag als hier gewichtige redenen voor zijn

Als een werknemer een vakantieaanvraag indient, moet u deze vakantie als werkgever in beginsel conform dit verzoek vaststellen. Als werkgever mag u slechts een vakantieaanvraag afwijzen als u hier een gewichtige reden voor heeft. Daar kan sprake van zijn als de bedrijfsvoering ernstig wordt verstoord door de afwezigheid van de werknemer, waar in deze tijden van flinke personeelstekorten best sprake van kan zijn. De aanvraag moet binnen twee weken gemotiveerd worden afgewezen. Wijst u een vakantieaanvraag af? Ga dan in gesprek met uw werknemer om een passende oplossing te vinden zodat op een ander moment alsnog vakantie kan worden genoten.

Actualiteiten overzicht