Tip van de Week

In veel huurovereenkomsten staat dat de huur moet worden opgezegd middels een aangetekende brief of deurwaardersexploot. Recent oordeelde de rechter dat het niet redelijk was dat de verhuurder zich beriep op het ontbreken van een officiële huuropzegging, omdat uit alle omstandigheden duidelijk was dat de huurder de huur niet wilde voortzetten. De huurder had (onder andere) diverse malen medegedeeld dat zij de huur eerder wilde laten eindigen en ook daadwerkelijk haar bedrijfsactiviteiten verplaatst op het medegedeelde moment. De rechter vond dat het voor de verhuurder duidelijk had moeten zijn dat de huurder de huur wilde beëindigen. Het is uiteraard beter onduidelijkheden te voorkomen: zorg dus voor een correcte huuropzegging overeenkomstig de huurovereenkomst!

Actualiteiten overzicht