Tip van de Week

Zorg voor een deugdelijke vakantiedagenadministratie

Bij de uitdiensttreding van een werknemer dienen opgebouwde maar niet-genoten vakantiedagen te worden uitbetaald. Het kan zo zijn dat een geschil ontstaat over de hoeveelheid vakantiedagen waar nog recht op bestaat. Het is dan aan u als werkgever om een via een deugdelijke vakantiedagenadministratie aan te tonen op welke dagen en uren vakantie is genoten. Slechts een administratie van het openstaande totaalsaldo is niet voldoende; er dient inhoudelijk te worden gemotiveerd wanneer vakantie is genoten. Kunt u dit als werkgever niet overleggen ter onderbouwing van uw standpunt, zal dit voor rekening en risico van uw organisatie komen. Zorg daarom voor een deugdelijke vakantiedagenadministratie.

Actualiteiten overzicht