Tip van de Week

ZZP? Dat kan ook met een BV!

In de praktijk kiezen veel zzp’ers in eerste instantie voor een eenmanszaak. Vaak wordt op een bepaald moment een overstap gemaakt naar een BV: bijvoorbeeld als de winst ongeveer € 100.000,- per jaar bereikt of als behoefte is aan het beperken van persoonlijke risico’s en aansprakelijkheid. Via een BV bent u namelijk – in tegenstelling tot bij de eenmanszaak – in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Anderzijds ligt de drempel om een BV op te richten iets hoger dan een eenmanszaak. Bedenk bij het oprichten van uw onderneming goed of een eenmanszaak of een BV voor u de juiste rechtsvorm is.

Actualiteiten overzicht