Blog

Het Weens Koopverdrag is een internationaal verdrag dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten met betrekking tot roerende zaken, gesloten tussen professionele ondernemers (niet consumenten). In het Weens Koopverdrag worden onder meer de totstandkoming van de koopovereenkomst, de verplichtingen van zowel de verkoper als de koper, de beëindiging van de koopovereenkomst en de gevolgen van een tekortkoming door één der partijen geregeld.

De tekst van dit verdrag is hier te raadplegen.

In de praktijk wordt de gelding van dit verdrag vaak uitgesloten, via bijvoorbeeld algemene voorwaarden. Echter, voor met name de verkopende partij kent dit verdrag best wel wat voordelen. Zo zijn in vergelijking met het Nederlandse contractenrecht de klachttermijnen waarbinnen de koper over het gekochte product moet klagen korter, zijn de aansprakelijkheden voor de verkoper een stuk beperkter en kan de koper, indien de zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, slechts aanspraak op bepaalde rechten maken, indien de afwijking van het overeengekomene een wezenlijke tekortkoming vormt.

Het verdrag kent daarnaast ook een aantal nadelen voor de verkopende partij. Zo is het Weens Koopverdrag meer gericht op verkrijging van schadevergoeding voor de koper dan vervanging van de gebrekkige zaken, waarop een verkoper niet altijd zit te wachten. Een ander voorbeeld is dat voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden de verkoper de algemene voorwaarden daadwerkelijk aan de koper ter beschikking moet stellen.

Daarbij is het goed om te weten dat het Weens Koopverdrag van regelend of aanvullend recht is. Dit betekent dat partijen bepaalde (nadelige) artikelen van het Weens Koopverdrag kunnen uitsluiten.

Kortom, sluit de gelding van het Weens Koopverdrag niet zomaar uit. Het kan voor een – met name - verkopende partij immers juist lonen om dit verdrag onderdeel van de koopovereenkomst te laten zijn.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team