Olga Huisman is een ervaren advocaat op het gebied van ondernemings- en verbintenissenrecht,  familierecht en arbeidsrecht.

Zij werkt zowel voor ondernemingen als voor particulieren.

Op het gebied van het verbintenissen- en ondernemingsrecht houdt zij zich onder meer bezig met geschillen tussen aandeelhouders, bedrijfsopvolging, beoordelen en opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, managementovereenkomsten, arbeidsovereenkomst DGA en algemene voorwaarden.

Op het gebied van het familierecht houdt zij zich bezig met complexe (internationale) boedelscheidingen, afwikkelingen van huwelijkse voorwaarden en alimentatie waarbij een ondernemer alimentatieplichtig is.

Op het gebied van het arbeidsrecht houdt zij zich voornamelijk bezig met adviseren en procederen over disfunctioneren, beëindiging van individuele arbeidsovereenkomsten, de positie van de DGA, cao, re-integratie, arbeidsvoorwaarden, de begeleiding van reorganisaties, etc.

In 2021 heeft Olga Huisman de specialisatieopleiding Contracteren bij de universiteit Leiden cum laude afgerond. 

Olga Huisman is lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten, de Vereniging Corporate Litigation en Iurisgal.

Iurisgal is een wereldwijd netwerk van advocatenkantoren waar Spaans als één van de hoofdtalen wordt gesproken.

Enkele recent gepubliceerde uitspraken staan hier weergegeven:
-    https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:2449
-    https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:4240

-    https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2023:1368&showbutton=true&idx=23

Olga Huisman is an experienced lawyer in the field of corporate and contract law, familiy law and employment law.

She assists companies, institutions and individuals.

In the field of contract law and corporate law, she deals with disputes between shareholders, assessing and drafting colaboration agreements, management agreements, employment contract for a managing director/ large shareholder and general terms and conditions.

In the field of family law, she is involved in complex (international) estate divisions, settlement of prenuptial agreements and alimony where an entrepreneur is subject to the alimony.

In the field of employment law, she mainly focuses on advising ald litigating about dysfunction, termination of individual employment agreements, the position of the managing director/ large shareholder, collective labor agreements, reintegration, employment conditions, the supervision of reorganisations, etc.

In 2021, Olga Huisman graduated of the cum laude from the specialization course Contracting at Leiden University.

Olga Huisman is a member of the Rotterdam Employment Law Association, Corporate Litigation Association and Iurisgal.

Iurisgal is a worldwide network of law forms where Spanish is one of the main languages spoken. 

Olga speaks fluently Spanish and represents Spanish- speaking embassies, consulates, companies and individuals.

Some recently published court decisions are listed here:

-    https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:2449
-    https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:4240
 

Praktijkgebieden

Olga Huisman

O. (Olga) Huisman

Advocaat

Bekijk ons team

Gerelateerde actualiteiten

Alle actualiteiten gerelateerd aan O. (Olga) Huisman