Blog

Internationaal familierecht

Als echtgenoten verschillende nationaliteiten hebben (gehad), zij tijdens het huwelijk in verschillende landen hebben gewoond of vermogen hebben in het buitenland, dan is er sprake van een internationale zaak.

De Nederlandse rechter moet in zo’n zaak vaststellen of hij bevoegd is om de zaak in behandeling te nemen en welk recht van toepassing is.

Het komt met enige regelmaat voor dat zowel in Nederland als in een ander land een verzoek tot echtscheiding is ingediend.

Als het echtscheidingsverzoek in het andere land eerder is ingediend dan in Nederland en in dat andere land een beslissing kan worden gegeven die in Nederland kan worden erkend, dan wacht de Nederlandse rechter de beslissing in dat andere land af.

Een echtgenoot kan aan de rechter verzoeken om voorlopige maatregelen te nemen. Die maatregelen blijven geldig totdat de echtscheidingsprocedure is geëindigd. 

De rechter kan voorlopige maatregelen treffen terzake:
-    Het exclusieve gebruik van de echtelijke woning;
-    Het beschikbaar stellen van goederen voor dagelijks gebruik;
-    Toevertrouwing van de kinderen;
-    Kinderalimentatie;
-    Partneralimentatie. 

Ook in de situatie dat in een ander land een verzoek tot echtscheiding is ingediend, kan de Nederlandse rechter voorlopige maatregelen treffen. Wel kan het dan nodig zijn om ook in Nederland een verzoek tot echtscheiding in te dienen.

In een procedure die leidde tot de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 8 juni 2022 had de man op 31 december 2020 een verzoek tot echtscheiding in Marokko ingediend en had de Nederlandse rechter op 4 maart 2021 op verzoek van de vrouw bepaald dat de man een voorlopig bedrag aan partneralimentatie aan haar moest voldoen. 

Toen de vrouw vervolgens geen verzoek tot echtscheiding bij de Nederlandse rechtbank indiende, verviel de partneralimentatie.

De vindplaats van de uitspraak is: rechtbank Gelderland d.d. 8 juni 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:3673.
 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team