Blog

Vóór de oprichting van de BV kan de huurovereenkomst worden gesloten namens de ‘BV i.o.’ Dat wil zeggen de BV in oprichting. Zolang de BV nog niet daadwerkelijk is opgericht en de huurovereenkomst heeft bekrachtigd (bevestigd), is degene die namens de BV i.o. de overeenkomst heeft ondertekend in privé aansprakelijk voor de verplichtingen uit die overeenkomst. Na de oprichting kan de BV de huurovereenkomst bekrachtigen.

Als ten tijde van het sluiten van de huurovereenkomst de plannen tot oprichting van de BV voldoende concreet zijn en de BV na haar oprichting die overeenkomst bekrachtigt, dan is vanaf het moment van bekrachtiging alleen de BV aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst.

Dat kan anders zijn als de oprichter(s) van de BV ten tijde van het sluiten van de overeenkomst wisten dat de BV de verplichtingen uit die overeenkomst niet zou kunnen nakomen.

In de uitspraak van het hof ’s-Hertogenbosch was de situatie als volgt: een aantal huisartsen en een apotheker hadden een samenwerkingsovereenkomst getekend voorafgaand aan de oprichting van apotheker BV. Na de oprichting werd de overeenkomst bekrachtigd door de bestuurder. Vervolgens werd de overeenkomst niet meer nagekomen. Hierop ontstond de vraag of de bestuurder voor de oprichting namens apotheker BV heeft gehandeld, zodat de BV na de bekrachtiging verbonden is en zijn hoofdelijke verbondenheid wegvalt.

Het hof oordeelde dat indien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst namens een ‘BV i.o.’ gehandeld is, die voldoende identiteit bezat, dat wil zeggen dat de plannen tot oprichting enigszins concreet zijn en de BV na haar oprichting die koopovereenkomst bekrachtigt, de oprichters van hun hoofdelijke aansprakelijkheid worden bevrijd. Hierbij is het tevens van belang dat het voor de wederpartij duidelijk was of behoorde te zijn dat de oprichter niet voor zichzelf handelde, maar namens de ‘BV i.o.’

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team