Blog

Als een echtgenoot geen of niet voldoende inkomen heeft om in eigen levensonderhoud te voorzien en in redelijkheid niet kan verwerven, dan kan de andere echtgenoot verplicht zijn partneralimentatie te betalen. 

De wet spreekt van een ‘ uitkering’ in levensonderhoud. Dat kan zijn een maandelijkse uitkering, maar volgens het gerechtshof is een betaling van een som ineens (lump sum) ook mogelijk.

Of de alimentatieplichtige gehouden kan worden om de alimentatie te betalen in een som ineens, hangt af van de omstandigheden van het geval. 

Betaling van de alimentatie in een som ineens zou aan de orde kunnen zijn als de alimentatieplichtige beschikt over veel vermogen en weinig inkomsten uit arbeid of een andere activiteit. 

(gerechtshof Arnhem- Leeuwarden 4 mei 2021, met vindplaats ECLI:NL:GHARL:2021:4339)
 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team