Nieuwsbericht

IUSFUL Event 2022 in Rotterdam

Op 15 en 16 september 2022 vond het IUSFUL Event 2022 in Rotterdam plaats. Na een informeel samenzijn op donderdagavond vond op vrijdag de formele jaarvergadering van IUSFUL plaats. Tijdens die vergadering is besloten om Portugal en Montenegro tot IUSFUL toe te laten. Hierbij willen wij namens Adriaanse Van Der Weel Advocaten Nenad Pavlicic en João Valadas Coriel nogmaals van harte welkom heten!

Na een diner vervolgde de avond feestelijk met een boottocht over de Maas, alwaar dit mooie event uiteindelijk werd afgesloten.

Nogmaals veel dank aan alle leden van IUSFUL voor de geweldige tijd samen en tot snel!

The IUSFUL Event 2022 took place in Rotterdam on 15 and 16 September 2022. After an informal get-together on Thursday evening, the formal annual meeting of IUSFUL took place on Friday. At that meeting it was decided to admit Portugal and Montenegro to IUSFUL. On behalf of Adriaanse Van Der Weel Advocaten, we would like to extend a warm welcome to Nenad Pavlicic and João Valadas Coriel!

After dinner, the evening continued festively with a boat trip on the Maas, where this beautiful event was finally concluded.

Many thanks again to all members of IUSFUL for the great time together and see you soon!
 

Actualiteiten overzicht