Nieuwsbrief voor overheden

Verzoeker heeft de staatssecretaris van Financiën verzocht om informatie over het beleid over het omgaan met tips door de Belastingdienst. Het gaat hem met name om de vraag onder welke voorwaarden een tip (bijvoorbeeld inzake zwart geld) gedeeld wordt of kan worden met de desbetreffende belastingplichtige (degene over wie de tip gaat). De staatssecretaris heeft het verzoek deels toegewezen en documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Het hoger beroep van de Woo-verzoeker ziet op de zoekslag van de staatssecretaris. Deze zoekslag is volgens hem onvolledig uitgevoerd. Er zijn volgens de verzoeker meer documenten. 

De Afdeling heeft eerder overwogen (bijvoorbeeld in de uitspraak van 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3027), dat een bestuursorgaan voldoende inzichtelijk moet maken hoe het de zoekslag heeft verricht. Die zoekslag moet zorgvuldig zijn. In de uitspraak van 31 januari 2024 (r.o. 5.1) oordeelt de Afdeling dat het bestuursorgaan het voldoende inzichtelijk maken van de zoekslag kan bewerkstelligen door specifiek te vermelden:
-    welke systemen zijn geraadpleegd; 
-    welke zoektermen zijn gehanteerd voor het zoeken naar documenten in die systemen;
-    welke specifieke vragen de volgens het bestuursorgaan relevante personen hebben meegekregen, en;
-    welke schifting in de door die personen aangedragen documenten vervolgens is gemaakt.

Volgens de Afdeling heeft de staatssecretaris de zoekslag onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Uit het besluit wordt alleen duidelijk bij wie het verzoek is uitgezet. Niet duidelijk is hoe de desbetreffende personen hebben gezocht naar documenten. De staatssecretaris heeft nagelaten te vermelden welke systemen zijn geraadpleegd, welke zoektermen zijn gehanteerd voor het zoeken naar documenten in die systemen en welke specifieke vragen de volgens de staatssecretaris relevante personen hebben meegekregen. Hierdoor is het onduidelijk of er meer stukken zijn. Het hoger beroep slaagt. Dit betekent dat de staatssecretaris opnieuw een zoekslag moet doen en een nieuw besluit op het verzoek moet nemen. 

ABRvS 31 januari 2024, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RVS:2024:367
 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team